Kinderfysiotherapie

In onze praktijk kunt u met uw kind van 0-18 jaar terecht voor kinderfysiotherapie.  De kinderfysiotherapeut is direct toegankelijk.  De eerste 18 behandelingen zitten in de basisverzekering en dit is meestal voldoende.  Extra behandeling gaan uit het aanvullende pakket.

Waarom kinderfysiotherapie?

Goed kunnen voelen en bewegen is de basis om contact te kunnen leggen met de wereld om je heen. Een baby die zich niet kan voortbewegen mist daardoor weer extra informatie uit zijn omgeving die belangrijk is voor zijn verdere ontwikkeling  Een peuter die niet durft te klimmen ontwikkelt zijn grove motoriek minder. Een schoolkind die niet mee kan komen met buitenspel kan zich buitengesloten voelen. Kinderfysiotherapie kan hierbij ondersteunend werken en zorgt ervoor dat de ontwikkeling van een kind completer kan verlopen.

Wat is kinderfysiotherapie?

Een kinderfysiotherapeut heeft na de basisopleiding fysiotherapie een extra opleiding gedaan van 3-4 jaar, waarbij alle aspecten van de sensomotorische ontwikkeling van een kind aan bod zijn gekomen.

De kinderfysiotherapie richt zich met name op het bewegend functioneren van het kind in zijn leefomgeving en streeft ernaar een positieve bijdrage te leveren aan een zo optimaal mogelijke participatie. De kinderfysiotherapeut dient dan ook te beschikken over specifieke kennis van kindgerelateerde aandoeningen en kennis van de invloed van groei en ontwikkeling. Het leren van vaardigheden, dus ook motorische vaardigheden, verloopt in de verschillende leeftijdsfasen op een andere wijze, dit vraagt specifieke pedagogische en didactische kennis en vaardigheden. Kennis van en inzicht in motorisch leren is van belang bij zowel het kinderfysiotherapeutisch onderzoek als bij de behandeling en/of advisering.

Werkwijze

Als u met uw kind bij de kinderfysiotherapeut komt met een hulpvraag  vindt er een uitgebreide intake plaats en daarna onderzoek wat gericht is op de problemen van uw kind. Intake en onderzoek worden besproken met de ouders en in overleg wordt indien nodig een behandelplan opgesteld.

 

Met welke diagnoses kunt u terecht bij de kinderfysiotherapeut;

Leeftijd 0-2 jaar; de behandeling vindt dan meestal thuis plaats

– voorkeurshouding of asymmetrie in houding en beweging

– overstrekken/ hoge spierspanning of slappe spierspanning

– motorische ontwikkelingsachterstand; niet komen tot rollen, kruipen, staan, lopen

– specifieke aangeboren of verworven aandoeningen of syndromen

 

Leeftijd 2-4 jaar;

– afwijkingen in stand benen, looppatroon, regelmatig vallen

– angst voor bewegen, klimmen en klauteren; sensorische over- of ondergevoeligheid

– motorische ontwikkelingsachterstand; niet komen tot springen, balans handhaven, rennen

 

Leeftijd 4-12 jaar; school leeftijd

– problemen met de grof of fijn motorische schoolse vaardigheden;  balvaardigheden, hinkelen, huppelen, rennen, klimmen, knippen, plakken, tekenen, schrijven

-problemen met de schrijfmotoriek; aanleren van de schrijfletters gaat niet makkelijk, niet tussen de lijntjes kunnen schrijven, onleesbaar schrijven.

– houdingsafwijkingen, standsafwijkingen, orthopedische klachten

– sensorische informatieverwerkingsproblemen; over- en of ondergevoelig voor prikkels, waardoor het functioneren thuis en op school moeilijker gaat; dmv sensorisch profiel kan dit in kaart worden gebracht en advies worden gegeven.

– problemen met fysieke conditie en kracht

– ademhaling, astma, hyperventilatie klachten

– problemen met zindelijkheid, poepen en plassen

 

12-18 jaar; puberteit

– orthopedische problematiek; groeistoornissen, gewrichtsklachten, houdingsproblemen

 

Tevens kan u bij ons terecht voor Sherborne Bewegingspedagogiek,  Sherborne Samenspel en Floortime. Deze therapieën zijn vooral geschikt voor kinderen (van 2-12 jaar) met verminderd basisvertrouwen en minder lichaamsgevoel/bewustzijn en kunnen individueel of samen met ouder/verzorger worden gedaan.

Even voorstellen

Mijn naam is Leoniek Kuijk. Sinds 2000 ben ik geregistreerd kinderfysiotherapeut, maar ook daarvoor was ik al aan het werk met kinderen.  Mijn ervaring is breed. Ik behandel kinderen van alle leeftijden, maar ook kinderen van het Speciaal (basis) onderwijs met ontwikkelingsachterstand. Hierbij zijn ook veel kinderen met Aandachtstoornissen en Autisme Spectrum Stoornissen die een specifieke aanpak nodig hebben.  Naast mijn werk in de praktijk ben ik aan het werk op Kentalis Terwindt, een school voor kinderen met Taal Spraak Stoornis. Ik heb diverse specialisaties gedaan naast de kinderfysiotherapie; Sherborne, Sensorische Informatie verwerking, Floortime, Schrijfmotoriek, Kinderen met stoornissen van de bekkenbodem, Medical Taping.

Werken met kinderen is elke dag een nieuwe uitdaging, geen dag is hetzelfde en je wordt elke dag verrast. Kinderen ervaren de behandeling vaak als spelen. Zoals een kind ooit tegen mij zei; “als je extra geld nodig hebt, moet je misschien ‘echt’ werk gaan doen”.